Dědictví

by demaster.cz on / Nezařazené


ZdÄ›dili jste dům na krásném místÄ›, který ale není zrovna úplnÄ› ve formÄ›, a tak a pÅ™emýšlíte co s ním? Na jedné stranÄ› velká radost, protože se vám splnil sen, ve který jste ani nedoufali, na stranÄ› druhé obrovská starost a odpovÄ›dnost, jak s tímto dÄ›dictvím naložit co nejlépe. Pokud nemovitost k bydlení za souÄasného stavu tak úplnÄ› vhodná není, je tÅ™eba vybrat ze dvou možností. BuÄ zvolit rekonstrukci domu, nebo ho zbourat a na jeho místÄ› postavit dům nový. Je to velmi těžké rozhodování, které pravdÄ›podobnÄ› nedokážete uskuteÄnit sami. A právÄ› stavební firma Praha vám po peÄlivém posouzení statikem doporuÄí možnou rekonstrukci, ÄásteÄnou nebo kompletní demolici.

Radost je na místě

NaÅ¡i pracovníci se hned, jakmile pro vás najdeme právÄ› tu nejlepší variantu, to nejlepší Å™eÅ¡ení, ochotnÄ› ujmou veÅ¡kerých potÅ™ebných prací. Pokud dojde na demolici, provedeme ji naprosto kompletnÄ› vÄetnÄ› odvozu suti a zarovnání terénu a následnÄ› s vámi rádi budeme spolupracovat na výstavbÄ› nového domu takzvanÄ› na klíÄ. Takže se ze svého dÄ›dictví radujte, neboÅ¥ jsme vám právÄ› nastínili Å™eÅ¡ení, jak s ním co nejlépe naložit.

demaster.cz