Výcvik psů pro jednotlivce i skupiny

by demaster.cz on / Nezařazené


Seznamte se s kontaktními údaji, vezmÄ›te VaÅ¡eho pejska a potÅ™ebné pomůcky, k nimž patří pÅ™edevším obojek a vodítko, v neposlední Å™adÄ› také pamlsky na odměňování pejska, a vydejte se do stÅ™ediska specializované péÄe, které Vám poskytne výcvik psů v různých variantách. S majitelem, i bez jeho úÄasti. Individuální a hromadné kurzy základních dovedností i pro pokroÄilé. Zaměření na osobní obranu, příprava na svody, bonitace, uchovnÄ›ní, zkouÅ¡ky a výstavy, trénink posluÅ¡nosti, pachových prací i agility. To vÅ¡e je možné získat uzavÅ™ením partnerství se zkuÅ¡enými pracovníky. Majitelé libovolné psí rasy mohou z nabízených produktů zvolit rovněž intenzivní výcvikové víkendy a tábory. ZkuÅ¡ení instruktoÅ™i jsou zcela kompetentní poskytnout Å¡iroký rozsah a kvalitní obsah služeb díky bohatým zkuÅ¡enostem a profesionálním znalostem.

Zvládněte Vašeho psa pod vedením zkušeného instruktora

Staňte se klientem výcvikového tábora pro pejsky. ZkuÅ¡ení instruktoÅ™i Vám zprostÅ™edkují kvalitní výcvik psů, a to bez ohledu na jeho rasu. Nabídku cviÄení psů mohou využít nejen zaÄáteÄníci, ale také zkuÅ¡ení provozovatelé kynologického umÄ›ní. Malí, velcí, posluÅ¡ní, problémoví, dospÄ›lí psi i Å¡těňata si ve speciálním kynologickém areálu pÅ™ijdou na své. Rovněž majitelé psích mazlíÄků budou šíří a unikátní kvalitou poskytovaných služeb v oblasti výchovy psů maximálnÄ› spokojeni. Zaslouží se o to prověření instruktoÅ™i, pod jejichž vedením bude jakákoliv náplň programu probíhat bájeÄnÄ›. SkvÄ›lá atmosféra příjemného prostÅ™edí a k tomu výjimeÄnÄ› vstřícné ceny za nabízené služby tvoří exkluzivní kombinaci, kterou je Å¡koda nechat si ujít. StaÄí pouze kontaktovat zákaznické centrum kynologické spoleÄnosti a vybrat si konkrétní kurz podle zájmu majitele a potÅ™eb urÄitého psa.

demaster.cz