Havran jméno mé

by demaster.cz on / Zvířata

.

Havrani polní byli nedávno vědci zkoumáni, jak vysokou inteligenci vlastně mají. Výsledky experimentů vědce šokoval. Tento vysoce inteligentní pták velice dobře rozumí tomu, co je smrt, a umí dokonale využívat jednoduché nástroje. A nejenom to, havrani totiž dokáží i plánovat. Navíc tito ptáci podle nedávno provedených výzkumů dokáží:
Ø  Poznat, jakmile je někdo podvede a zapamatovat si, kdo to byl. A mohou si to pamatovat poté ještě měsíc.
Ø  Havrani jsou schopni tvořit plány, a to nejen pro shánění potravy, ale i pro mnohem složitější věci.
velký havran

Geniální opeřenec

Havrani patří mezi silně společenské ptáky. Mimo hnízdění se vyskytují v mnohapočetných hejnech. Na nocovištích se dají vidět i celé desetitisíce ptáků, jak se tam shromažďují. Havrani se na tato nocoviště slétají z míst, která jsou až desítky kilometrů vzdálená. Vědci nyní zkoumají, jaké výhody pro havrana polního toto společné nocování má. Domnívají se, že se havrani při takovémto hnízdění možná vzájemně zahřívají.
Havran polní je typickým všežravcem, neboť jako potravu vyhledává:
Ø  žížaly
Ø  hmyz a larvy
Ø  odpadky
Ø  ovoce
Ø  ptačí vejce
Ø  menší savce
Ø  korýše
vrána na stromě
Havrani jako ostatní krkavcovití hnízdí v koloniích, kdy si staví veliké a neupravené hnízdo z větví. Tato hnízda je možné vidět na vrcholech vysokých stromů. Jeho vejce mají světle hnědou barvu s tmavými skvrnami. Do hnízda jich havraní samice klade v počtu tří až pěti.
vrána u rybníka

.

Temný pták

Havran pro svůj charakteristický tmavý vzhled a hlas často figuruje v lidovém folkloru. Bývá zmiňován v dobové literatuře a malířství.
Ø  V minulosti jej lidé považovali za symbol smůly, zkázy, blížícího se zimního období a chudoby.
Ø  V dalších pověrách havrani dokáží svým hlasitým krákáním předpovídat déšť anebo dokonce i blížící se smrt.
Ø  Protože s oblibou v početných hejnech navštěvuje obilná pole a vyzobává úrodu, je mnohdy považován za škůdce a je často pronásledován.

Havran jméno mé
3.5 (70%)2
.

demaster.cz