Dlouhodobá nezaměstnanost je risk pro duševní zdraví

by demaster.cz on / Podnikání


Když dostanete výpověď, není to snadné. Nejprve si odpovězme na otázku, kdo jsou jedinci, kteří jsem na trhu znevýhodněni? Jedná se především o tři skupiny, a to starší osoby, lidé se zdravotním postižením a lidé s nízkou kvalifikací. Maminky, které se vrací z mateřské dovolené na tom také nejsou zrovna dobře.


máš padáka


Spousta problémů, málo řešení


Velkým problémem není jen přebytek volného času, se kterým většina pracujících vůbec neví co dělat, ale řeší samozřejmě hlavně existenční problémy. Nedostatek financí působí negativně na jejich životní úroveň a postupně se prohlubují do stále větších potíží. Dluhy narůstají, přicházejí exekuce a nastávají rodinné problémy. Další potíží je právě zhoršení životní úrovně, bydlení a sociálních návyků.


 


Samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří jednoduše dělat nechtějí od začátku. Většina ale do práce skutečně nastoupit chce, ale nedaří se jim. Opakované neúspěchy při pohovorech mají za následek snížení jejich sebevědomí a v některých případech i nevratné psychické změny. Jednoduchým příkladem je ranní vstávání. Po určitém čase si jedinec odvykne ráno vstávat a návrat je potom hodně těžký.


 


Každodenní frustrace a pocit bezmoci


Potýkat se každý den s vědomím, že nemohou jít pracovat, nemohou nic tvořit, být přínosnými a zajistit svou rodinu. Z toho důvodu dochází k závažným psychickým změnám. Negativní pocity vedou k pocitu obrovské frustrace nad vlastním životem a ekonomickou situací, ze které není východisek. Člověk přirozeně postupem času rezignuje úplně na všechno. Na úspěch, na snahu i celkově na život.


zoufalý chlap


Zaměstnání se nevyplatí


Může to působit jako lenost, ale není to tak. Někteří jsou raději na sociálních dávkách než v zaměstnání, protože se jim to jednoduše nevyplatí. Pokud jim stát bude platit víc než nový šéf, tak proč by měli dělat osm hodin denně? Tohle je případ zejména jedinců s nízkou kvalifikací. Někteří lidí to řeší také brigádami, a to často nelegálními. Dlouhodobým řešením to ale není.


 


Z toho důvodu přišel ÚP s různými programy, které pečují o vzdělanost uchazečů v oblasti finanční gramotnosti, chování na pohovorech apod. Další možností jsou dotovaná pracovní místa přes různé agentury, zpravidla na jeden rok.


demaster.cz