Nechte si zrevidovat hromosvod

by demaster.cz on / Podnikání

Povinnost mít hromosvod se v kategorii rodinných domů vztahuje pouze na stavby, které jsou umístěny na samotách, na kopcích s dobrým výhledem a dalších podobných místech, která jsou oddělena od ostatní zástavby, a kde hrozí zvýšené riziko úderu blesku. Ostatní domy hromosvod mít nemusí, ale neznamená to, že by tato technika neměla význam.

Hromosvody brání úrazu elektrickým proudem a vzniku požárů velmi efektivně, svedou bleskový výboj z místa dopadu, tedy z nejvyššího bodu objektu, kterým je právě hromosvod, přímo do země, aniž by blesk putoval po vodivých předmětech stavební konstrukce, jako jsou okapy, okenní parapety, terasa, zábradlí, kovová schodiště atp.

bouřka nad městem

Tam, kde hromosvod není, může dojít k náhodnému bleskovému výboji, který pronikne až do interiéru objektu, a tam může doslova devastovat okolní prostředí. Velmi snadno může dojít k požáru, ostatně řada podobných případů je zdokumentována a o tomto nebezpečí se obecně ví již dlouho. Požár zaviněný bleskem vás pak může připravit o střechu nad hlavou, může shořet hospodářský objekt, stodola, sýpka, sklad, garáž, přístřešek, kůlna nebo rekreační chata. Nač tedy zbytečně riskovat, když existují hromosvody, a jejich instalace je velmi snadná a rychlá, a je za přijatelnou cenu.

bouřkový blesk

Hromosvody se musí revidovat

Hromosvod je vystavován neustálým povětrnostním jevům, měnícím se teplotám, větru, dešti, sněžení, ledovým krustám, ohrožuje jej koroze a různá mechanická poškození. Může se stát, že pak nesprávně plní svou funkci, a tehdy vzniká situace, jako kdyby na domě žádný hromosvod nebyl. Proto bychom měli občas hromosvody nechat zrevidovat elektrikářem s patřičným oprávněním, znalostmi a zkušenostmi. Četnost revize hromosvodů přitom záleží na místních podmínkách a u každého domu je to individuální.

Revizi hromosvodu lze pak spojit i s revizí elektrických rozvodů či spotřebičů, abyste měli jistotu, že doma využíváte elektrickou energii zcela bezpečně.

demaster.cz