Jak je to s pravostí podpisu, který projde scannerem?

by demaster.cz on / Internet

.

.

Podpis premiéra Sobotky byl na Twitteru již několik dní, ale mezitím se mohl objevit na stovce dalších míst na Internetu a kdo ví, kdy y kde se ještě objeví. Situaci pochopitelně komentovala média, což se dalo očekávat, ovšem nikdo z nich, tedy až na jediný zdroj, čtenáře neupozornil na to, že by se jeho podpis mohl rozšířit po Internetu řetězovou reakcí. Prý je dokonce jeho podpis součástí databáze Wikimedia Commons.
spolupráce uzavřena

Zamysleli jste se však nad tím, oč se tu jedná? Nejde přece o nějaký scan podpisu, který je jen důvodem k zasmání, ale jde o zneužití podpisu ve smyslu právního účinku. On totiž obyčejný obrázek (scan) podle §7 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb. o službách tvořících důvěru v elektronické transakce může nabývat právních účinků jako vlastnoruční podpis na papírovém dokumentu.

Vztahy mezi soukromou a právnickou osobou deklarované scanem podpisu

Zákon totiž stanoví, že i tento obrázek, scan podpisu, má stejné právní účinky jako vlastnoruční podpis, ovšem ne k právním úkonům ve spojitosti s orgány veřejné moci, nýbrž výhradně pro vztahy soukromoprávní, tedy mezi právnickými a fyzickými osobami. To je obrovské faux pas, protože se jedná např. o elektronické právní ujednání mezi bankou, která poskytuje úvěr, mezi mobilním operátorem, atd. a mezi fyzickou osobou. Nebo vzájemně mezi dvěma fyzickými osobami.
rýsování grafů

Pochopitelně, že záleží na výkladu občanského zákoníku, speciálně v souvztažnosti k elektronické podobě právního jednání. A také záleží na ověřování pravosti podpisu, což se řeší až při sporu a důkazními břemeny obou stran. Ovšem když někde předložíte svůj podpis (s výjimkou přepážky v bance, kde si jej ověřují podle podpisového vzoru), neověřuje se u papírových dokumentů identita toho dotyčného a zkrátka se podpis bere jako platný.

Pouhý scan obrázku podpisu ve smlouvě u soukromoprávního vztahu jakožto platný podpis může být souběžně se změnou §565 nového občanského zákoníku ohledně změny v důkazních břemenech velmi nešťastný a pouze může nahrávat podvodníkům. Snad jedinou výjimkou je převod nemovitosti  do katastru, kdy ČÚZK zavčasu prosadil výjimku ze zákona, z §7 zákona č. 297/2016 Sb., aby nebylo možno jednoduše zfalšovat podpis na smlouvách o převodu nemovitosti a následným zápisem do katastru to ztvrdit.

Jak je to s pravostí podpisu, který projde scannerem?
4.8 (95%)4
.

demaster.cz