Bez dechu jako bez života

by demaster.cz on / Sport

.

 

Nádech a výdech

Se zadrženým dechem se věnují svým sportovním disciplínám pouze osoby, jejichž běžným prostředím je bazén. Plavci, akvabely a podobní. Všichni ostatní spoléhají spíše na to, že mají plíce naplněné kyslíkem, nikoli na práce s jeho nedostatkem.
Přesto i ve vodním prostředí fungující sportovci potřebují k podání adekvátního výkonu umět pracovat jak s nádechem, tak výdechem. Kromě základní poučky o tom, že vydechování by mělo vždy trvat déle, než jednotlivé nádechy (člověk tak předchází vlastní hyperventilaci a s ní spojenými jevy) je nutné též poukázat na to, že kyslík, který člověk vdechuje je nejrychlejší a nebližší možnou cestou, jak ovlivňovat funkci všech vnitřních orgánů, ačkoli tyto jsou tvořeny svalovinou, na níž naše přání a vůle nemají téměř žádný vliv, svalovinou hladkou, nikoli příčně pruhovanou. Příčně pruhované svalstvo je pak to, které sportovci zcela vědomě ovládají během svých aktivit.
dechová meditace
 

Zahřátí jako žádné jiné

Pokud se v klidu posadíte na podložku na zem, pak jste schopni bez jakéhokoli zásadního pohybu na základě pouhé práce s dechem rozehřát celý svůj organismus podobně, jako kdybyste například minutu skákali na jednom místě. Tam mocným je dech nástrojem při práci s naší tělesnou schránkou. Právě sportující osoby by si měli být tohoto faktu velmi dobře vědomi. Pouze tak je možné, aby si učinili podrobný obrázek o tom, co vše se s dechem dá dělat a jak velké dopady má nejen na fungování organismus, ale také na podávané výkony v jednotlivých sportovních disciplínách.
 muži pod vodou

.

Protažení a stabilita

Trenéři fitness disciplín, stejně jako osoby věnující se józe či tanečním tréninkům si jsou velmi dobře vědomi toho, že skrze nádech a výdech je možné přímo ovlivňovat jak stabilitu vlastního organismu, tak také například efektivitu a bezpečnost protažení jednotlivých částí těla. Atletičtí sportovci by pak podobné znalosti mohli aplikovat při snaze o dosažení co nevyšší výšky skoků, protože tyto jsou vždy vyšší v případě, že sportovec při výkonu vydechuje, nikoli naopak.

Bez dechu jako bez života
4.2 (84%)5
.

demaster.cz