Začít podnikat není složité

by demaster.cz on / Podnikání

.

Ne každý je stavěný fungovat v pozici zaměstnance, nevyhovují vám každodenní pravidelné směny a neustálá honička či stres z nadřízených a jejich nesmyslných rozhodnutí a příkazů? Pak je možná vhodné uspořádat své priority a učinit zásadní životní rozhodnutí. Podnikání s sebou nese určitou volnost, ale také spoustu starostí a zodpovědnosti. Pojďme si v pár zásadních bodech povědět, co je potřeba udělat a nad čím přemýšlet v případě, že se rozhodnete stát osobou samostatně výdělečně činnou.
analýzy na tabletu
1.      Důležité je stanovit si plán
Mít sen ještě neznamená, že je reálný, je tedy vhodné objektivně a konstruktivně přemýšlet nad tím, zda zamýšlená činnost může být výnosná. Jednoduše řečeno, než podnikat začneme, je na místě rozhodnout se v jakém oboru, či jakou činnost budeme provozovat. Trh se dnes zdá být přeplněn, ovšem stále se objevují nové podnikatelské záměry, které se setkávají s velkým úspěchem, a na druhou stranu je i nadále velká poptávka po ověřených kvalitních službách.

.

2.      Vyřídit živnostenské oprávnění
Na živnostenském úřadě vyřídíme vhodné povolení pro výkon dané činnosti. Splňovat musíme základní podmínky a těmi je bezúhonnost, tedy beztrestnost, kterou doložíme výpisem z trestního rejstříku a plná svéprávnost, což zahrnuje plnou způsobilost k právním úkonům a věk starší 18. let.
Většina zřizovaných živností patří do tzv. volných živností, zahrnují celou řadu činností, které lze vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná a obecně se jedná o služby, obchod a výrobu v nejrůznějších oblastech. Tato živnost nepotřebuje průkaznost o naší způsobilosti pro její výkon. Správní poplatek za toto činí 1.000 Kč. Tímto úkonem již můžeme začít podnikat.
práce na PC a káva
3.      Povinnosti osoby samostatně výdělečně činné
V souvislosti se zřízením živnosti je nutné ohlásit tuto činnost také dalším institucím, zejména kvůli platbě odvodů pojistného a daní. Informace o živnosti tedy podáme příslušnému finančnímu úřadu, dále pak zdravotní pojišťovně, kvůli odvodu na zdravotní pojištění a okresní správě sociálního zabezpečení, to kvůli odvodu důchodového a nemocenského pojištění.
Každá osoba samostatně výdělečně činná je pak povinna podat v zákonem stanovené lhůtě daňové přiznání. S tímto může být nápomocen například daňový poradce.

Začít podnikat není složité
5 (100%)4
.

demaster.cz